Ydre kommun får rätt att kameraövervaka socialkontorets väntrum i Österbymo. Det konstaterar Förvaltingsrätten, trots protester från Datainspektionen.