En tredjedel av alla LSS-ansökningar avslås enligt Autism Sveriges medlemsundersökning. För Tim i Österåker har det uteblivna fullvärdiga stödet lett till ett isolerat liv, där han inte ens får sina grundläggande behov uppfyllda. – Lagen fungerar inte som den var tänkt. Vi ser att kommunerna tror att LSS är till för att uppfostra eller träna bort individens funktionsnedsättning. Det är ju...