Under falska förespeglingar om att de deltog i en universitetsstudie har föräldrar på flera grundskolor i Göteborg lämnat ut känsliga uppgifter om deras barns hälsa.Det fick skolorna att avbryta samarbetet med det privata bolaget Qleva AB.Nu anmäler Grundskoleförvaltningen händelsen till Datainspektionen.