Omfattande intern kritik har riktats mot ledarskapet på Karlskrona kommuns nya tillväxtavdelning. Kommundirektör Carl-Martin Lanér var den som tillsatte Thomas Johansson, och han känner inte igen kritiken.