Det blir kommundirektör Anette Sturessons uppgift att efter åtta år avsluta ärendet med den tidigare rektorn Johan Johanssons familj. Arbetet inleds omedelbart. – Jag tar mig an denna svåra uppgift med största seriositet, säger hon.