Kommundirektören i Östersund, Anders Wennerberg, går nu ut i sociala medier och uppmanar invånarna att hålla ut och att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.