Att Hyltes kommunchef Per Borg åkte på Thailandssemester under coronakrisen gjorde att han blev avskedad. För Hylte kommun blir den totala kostnaden för avgångsvederlaget – 3,1 miljoner kronor. – Vi ska aldrig skriva ett sådant avtal igen, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.