Flera kommuner i landet får nu höjt byggstöd och i Örebro län är LekebergsBostäder med på listan. Bidraget höjs med 1 000 kronor per kvadratmeter bostadsarea.