Området Myran, där det är tänkt att Dalregementet ska placeras, är idag ett uppskattat friluftsområde med pulkabacke, grillplatser och motionsslingor. Förhoppningen från kommunen är att området även i fortsättningen ska vara tillgängligt i så stor mån som möjligt.