Efter vargattacken i Brismene hölls idag ett akutmöte. På mötet medverkade både lokalpolitiker och riksdagspolitiker.