Direktiven för urval av konstinköp i Sölvesborg har mötts av kritik. Kommunalrådet Paul Andersson (M), menar att förslaget handlar om en vägledning för tjänstemännen så att de ska kunna prioritera vid inköp av konst.