Ordet ”tjänsteman” byts ut till det könsneutrala ”tjänsteperson” i Strömstad, rapporterar lokala medier.