Juristen Mats Melin leder den nya coronakommissionen – ska vara klar före valet.