Ska granska pandemihanteringen • ”Ingen med bakgrund inom virologi, immunologi och smittskydd.”