Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger lämnar sitt uppdrag den 31 oktober.