Donald Trump nästan helt säker på vad som händer utan överenskommelse om muren.