Den tillfälliga pandemilagen träder i kraft under söndagen. För länsstyrelsen innebär det att personal måste flyttas från andra arbetsuppgifter till pandemikontroll. – När ett beslut tas på fredagen och börjar gälla på söndagen, då får vi ta det vi har, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala.