Med den nya satsningen på 8,5 milkoner kronor i tre år, hoppas de dels kunna locka till sig mer personal men också höja kvalitén i vården. Susanne Olofsdotter är en av de sex personer som idag har en kombinationstjänst. Hon tycker satsningen är viktig.