Taket till Söderhallarna ska förses med 20 minikolonilotter som lottas ut till lika många stockholmare. Initiativet löper över sommaren.