Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har gjort en otillåten direktupphandling och döms nu att betala en upphandlingsskadeavgift.