Lund är den större stad i landet där resandet med buss och spårvagn ökat mest de senaste åren. Det visar en sammanställning av konsultföretaget Trivector.