Viktor Adolphson är en av de mest aktiva poliserna i sociala medier med kontot @YB_Sodermalm. Han ser både fördelar och nackdelar med det konto som Jale Poljarevius ligger bakom. Och han har en lösning på det hela.