Milslånga köer på E4 och E20 • Räddningstjänsten har satt in bandvagnar.