Det är just nu begränsad framkomlighet på E6 mellan trafikplats Lomma och trafikplats Flädie i riktning mot Helsingborg. Köbildning kan uppkomma förbi olycksplatsen.