En trafikolycka har skett på E20 i höjd med Hällbybrunn väster om Eskilstuna i riktning mot Västerås.