Brist råder på kompetens och mångfald inom it och teknik. Bolagen slåss om arbetskraften.