Trafikverket räknar med mycket trafik under hela midsommarafton.