Ett brett uppdrag som kan ge långtgående politiska konsekvenser – så kommenterar Mats Knutson coronakommissionens uppdrag i kvällens Aktuellt. – Det kan bli mycket känsligt eftersom granskningen av regeringen är ett huvuduppdrag för kommissionen, och det är också det som kommer kunna bli det mest politiskt kontroversiella.