Gapet mellan de som tjänar mest och de som har det allra svårast ökar i Danmark. Sedan man 1987 började mäta klyftorna har skillnaderna aldrig varit så stora som i fjol.