Relationen mellan storstad och landsbygd har bubblat upp som en viktig fråga inför valet i Norge på måndag. Många anser att centraliseringen gått för långt, inte minst i landets nordligaste delar där invånare bor närmare Svalbards isar än huvudstaden Oslo.