I dag fattas beslutet som kan släppa fram Löfven, men partiet är splittrat.