Tiden är ännu inte mogen för EU:s medlemsländer att bestämma sig för att slopa framtida tidsomställningar. - Det får inte bli ett tidslapptäcke, konstaterar ordförandelandet Österrike. EU-kommissionen hade hoppats på snabba ryck när förslaget om slopad tidsomställning lades i september.(TT)