Från Kils Golfklubb ser man många fördelar, och ett stort ansvar, i att delta i integrationen i kommunen.