Husdjurskedjan Musti Group där bland annat Arken zoo ingår är en tydlig vinnare under coronapandemin. I samband med delårsrapporten för första kvartalet höjer man nu bolagets finansiella mål, bland annat ska företaget uppnå 500 miljoner euro i försäljni