Polisen har tagit emot ett tiotal anmälningar kopplade till kliniken i Göteborg.