Klimatkrisen utgör ett stort hot för flera av våra populära råvaror. Växthusgasutsläppen måste minska och både företag och konsumenter måste ta ansvar. Nu svarar forskarna med flera klimatsmarta alternativ.