Kalmarhems planerade nybygge med klimatsmarta lägenheter i Funkabo stoppas. Orsaken är det osäkra ekonomiska läget.