Lagman John Kvart svarar på kritik mot att klimataktivisten Greta Thunberg dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten.