Stöd till biogasproduktion är den sektor i Östergötland som fått mest stöd från Klimatklivet – 381 miljoner kronor. Under 2022 delades 695 miljoner ut i länet till projekt som ska minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.