Det är för många en ödesfråga inför framtiden.Klimatförändringarna har dock inte blivit någon större valfråga i det amerikanska presidentvalet.Men de amerikanska väljarna har åtminstone ett tydligt val.Joe Biden står mycket långt bort från Donald Trump i frågan.