Om Stockholm ska nå sitt solenergimål måste takten tiodubblas.