Stockholm klarar koldioxidmål • MP: Sänkt reduktionsplikt lägger krokben för kommuner.