På Vivallaskolan har varje mellanstadieklass en klasspolis. Under lektionerna diskuterar polisen normer och beteende med eleverna och fokuserar på att lyfta goda exempel.