Vattennivåerna fortsätter att stiga på flera håll i Jämtlands län. I Rörströmsälven i norra Jämtland är läget extremt just nu och värre ska det bli, enligt SMHI.