Länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län har gett klartecken för skyddsjakt på en varg som angripit får gång på gång. Man bedömer det som omöjligt att på kort tid skydda alla fårbesättningar i området med rovdjursavvisande stängsel.