Kampen för att rädda skogen i Garphytteklint har stött på motstånd. Länsstyrelsen har beslutat att inte ansöka om att omvandla området till ett naturreservat.