Nu är det beslutat att Halmstad tingsrätt ska få nya lokaler. Beskedet välkomnas av Pia Johansson, domstolschef, som efterfrågat en ny lokal under längre tid. Några av orsakerna är att tingsrätten i dagsläget har ont om utrymme, rummen för frihetsberövade är för få och hade behövt dubblas.