Folkhälsomyndigheten meddelar nu att vaccinationsintervallen mellan dos två och dos tre kortas från sex till fem månader.