Läkemedel för miljonbelopp riskerar slå hårt mot regionerna där flest patienter bor.