Valberedningen bantar antalet ledamöter i styrelsen till nio.